Personlig Træning

FAKTA

 • Antal deltagere kan variere. Egnet til eksempelvis: privatperson, par, familie, mindre gruppe
 • Foregår i dine/jeres omgivelser; indendørs, udendørs, evt. i et træningscenter
 • Hyppighed, intensitet og fokus planlægges sammen
 • Tilrettelægges og skræddersys, så træningen passer ind i de givne rammer

Personlig Træning

Den personlige træning målrettes dig/jer og de specifikke behov, der måtte være. Jeg har erfaring med personlig træning i et bredt perspektiv – eksempelvis til:

 • Idrætsudøvere
 • Motionister
 • Utrænede
 • Børn & unge
 • Over- og undervægtige
 • Ældre
 • Folk der skal genoptrænes

Jeg vægter højt, at træningen skal give god mening for den enkelte. Jeg gør mig altid umage med at sikre gode oplevelser med træningen og dermed skabe motivation og inspiration hos udøveren. Et overordnet mål er, at udøveren får lyst til- og glæde ved at behandle (træne) sin krop på en ordentlig og optimal måde, så kroppen er rar at være i og fungerer bedst muligt i forhold til, hvad den skal bruges til.

Træningen kan suppleres med vejledning om kost og sundhed i øvrigt.

”Din krop er skabt til bevægelse – Use it or loose it”

Heidi Kynde Nielsen